Forum Obywatelskiego Rozwoju

2016-08-19

Szkoły Leszka Balcerowicza to ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez FOR wraz z partnerami od 2009 roku. Każdego roku odbywają się dwie edycje – wiosenna i jesienna – konkursu na najlepszy esej o tematyce ekonomiczno-prawnej.

Do udziału zapraszamy studentów wszystkich lat i kierunków studiów, tegorocznych absolwentów oraz doktorantów (do 32 roku życia), którzy interesują się sprawami polskiej i światowej gospodarki.

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać esej na jeden z zaproponowanych tematów i przesłać go poprzez specjalny formularz dostępny na stronie FOR. Spośród nadesłanych prac eksperci FOR wybierają 30 najlepszych, a ich autorzy dostają zaproszenie na 3-dniowe seminarium w Warszawie.

Podczas seminarium uczestnicy mają okazję spotkać się z wybitnymi przedstawicielami świata ekonomii, prawa, biznesu i mediów. To również świetne miejsce na podjęcie dyskusji na temat bieżących problemów polityczno-gospodarczych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymują od FOR i partnerów upominki oraz nagrody książkowe wraz z dyplomem ukończenia Szkoły, a 3 najlepszych autorów otrzymuje nagrody pieniężne.

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej Szkole Leszka Balcerowicza!

Wszystkie dotychczasowe Szkoły Leszka Balcerowicza: