Forum Obywatelskiego Rozwoju

2016-07-20
 • Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy – przyszli emeryci, pracujący i gospodarka, jako całość.
   
 • Polskie społeczeństwo szybko się starzeje – do 2040 roku wzrost liczby osób powyżej 65 roku życia będzie jednym z najwyższych spośród państw UE. Jednocześnie, tylko Polski rząd zamiast podnosić wiek emerytalny, obniża go – w przypadku kobiet do najniższego poziomu w UE.
   
 • Niższy wiek emerytalny to:

  • Krótszy czas pracy i dłuższy czas pobierania emerytury, co oznacza głodowe świadczenia dla przyszłych emerytów, w szczególności kobiet.
    
  • Większa presja na wzrost dodatków do emerytur, czyli konieczność podniesienia podatków w celu ich finansowania.
    
  • Mniejsza liczba osób pracujących i w konsekwencji wolniejszy wzrost gospodarczy.
    
 • Niższy wiek emerytalny to w przyszłości większa presja na migrację młodych z Polski. O ile emeryci z kraju nie wyemigrują, to młodzi, płacący podatki mogą „zagłosować nogami” i wyjechać z kraju. W czasach pokoju, kluczowym bodźcem do migracji są różnice w poziomie życia. Polska obecnie jest 6. najbiedniejszym państwem UE; niższy wiek emerytalny przez wolniejszy wzrost gospodarczy utrudni nam  dalsze doganianie poziomu życia państw Europy Zachodniej. Jednocześnie wyższe podatki konieczne do sfinansowania niższego wieku emerytalnego będą uderzać przede wszystkim w dochody młodych, tym bardziej zniechęcając ich do pracy w Polsce.

Kontakt do autorów:

Aleksander Łaszek
e-mail: [email protected]

Rafał Trzeciakowski
e-mail: [email protected]

Pełna treść komunikatu dostępna jest w wersji do pobrania.