Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 19 lutego br. członkowie Koalicji na rzecz Otwartego Rządu wysłali list do premier Beaty Szydło z  prośbą o odpowiedź na pytanie, czy obowiązują nadal zapisy przyjętych w poprzednich latach przez rząd PO-PSL dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz   Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19.  „Niedługo minie 100 dni od chwili powołania gabinetu Premier Beaty Szydło” – konstatują członkowie Koalicji, a „nie pojawiły się dotychczas żadne oficjalne dane na temat tego, czy obowiązują nadal zapisy przyjętych w poprzednich latach dokumentów” (…) „czy też będą one poddane weryfikacji i należy oczekiwać nowych planów o charakterze strategicznym”. (przeczytaj pełną wersję listu)

***
Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu została powołana w 2012 r. Jej celem jest działanie na rzecz otwartego rządzenia, które przejawia się realizowaniu przez władze zasady przejrzystości, partycypacji i rozliczalności.

Członkowie Koalicji:

 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Sieć Obywatelska Watchodg Polska (dawniej SLLGO)
 • Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl
 • Fundacja e-Państwo
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Fundacja Komunikacji Społecznej
 • Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
 • Fundacja Panoptykon
 • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Fundacja Instytut Spraw Publicznych
 • Fundacja Frank Bold
 • Polska Grupa Użytkowników Linuxa PLUG

Więcej informacji o Koalicji na rzecz Otwartego Rządu