Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wolny wybór – to książka wyjątkowa! Idee i treści w niej zawarte wpłynęły na gospodarcze losy wielu krajów świata. Pomimo czasu, jaki upłynął od jej pierwszej publikacji, wciąż stanowi ona doskonale udokumentowany, pasjonujący wykład na temat stosunków społecznych w dzisiejszym państwie. Książka pokazuje mechanizmy sprawowania władzy, cele jakie jej przyświecają i rolę jaką odgrywa władza i poszczególne jej agendy, w życiu współczesnego człowieka. Pokazuje też efekty tego wpływu na życie, zarówno całych społeczeństw, jak i poszczególnych jednostek.

Wolny wybór Miltona i Rose Friedmanów należy do współczesnej klasyki. Książka pokazuje w sposób przejrzysty i zarazem rygorystyczny jak wolność gospodarcza w ramach prawa służy człowiekowi i jak jej państwowe ograniczenia mu szkodzą. Praca rozbija wiele mitów o roli państwa w społeczeństwie narosłych po II wojnie światowej. Polecam tę książkę każdemu, kto chce mądrze wybierać i świadomie uczestniczyć w życiu społecznym.

– Leszek Balcerowicz

Książka dostępna jest TUTAJ