Forum Obywatelskiego Rozwoju

2016-02-10

Rozwój gospodarczy i dobrobyt mogą zaistnieć jedynie tam, gdzie obywatele są wolni. Do tego niezbędne są rozwiązania prawne, które w skuteczny sposób ograniczą działalność władz i ich wpływ na jednostki i grupy obywateli, w szczegolności na ich działalność gospodarczą.
James M. Buchanan, laureat Nagrody Nobla z ekonomii z 1986 roku, dzieli się swoimi refleksjami na temat roli najważniejszej ustawy w każdym kraju, jaką jest konstytucja, w zapewnieniu swobody działalności gospodarczej.
Artykuł ten umożliwia FOR-owiczom zrozumienie znaczenia odpowiednich regulacji prawnych dla odniesienia sukcesu gospodarczego, przekładającego się na pomyslność obywateli.

Tłumaczenie: Paweł Kozub

Buchanan J. M., Notes on the Liberal Constitution, „Cato Journal”, vol.14, nr 1 (Spring/Summer 1994). Tłumaczenie za zgodą Cato Journal. Copyright © Cato Institute. All rights reserved.