Forum Obywatelskiego Rozwoju

Roger W. Ferguson Jr., były wiceprzewodniczący Zarządu Rezerwy Federalnej, uważa za oczywiste, że wiarygodność polityki monetarnej daje solidne fundamenty pod mocniejszy i bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy. Dlaczego tak jest? Dowodzi on, że dzieje się tak w wyniku zmniejszenia poziomu i zmienności inflacji. Roger W. Ferguson prezentuje przy tym zarówno intuicyjne, jak i naukowe dowody na istnienie takiej relacji.

Ten, napisany w przystępny sposób artykuł, pozwoli FOR-owiczom nie tylko zrozumieć czym jest wiarygodność polityki monetarnej, ale także w jaki sposób wpływa ona na zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych a przez to na samą inflację i aktywność gospodarczą.


Tłumaczenie: Adam Gregor

Ferguson R.W., Monetary Credibility, Inflation, and Economic Growth, „Cato Journal”, vol. 26, nr 2 (Spring/Summer 2006). Tłumaczenie za zgodą Cato Journal. Copyright © Cato Institute. All rights reserved.