Forum Obywatelskiego Rozwoju

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy „drużyna Gajdara” podjęła zadanie zreformowania gospodarki Rosji, upłynęło dużo czasu, ale do dziś trwają spory o to, czy reformy przeprowadzano w porę i w sposób prawidłowy.

– Czy Jegor Gajdar ocalił Rosję przed głodem i wojną domową, czy nie istniało zagrożenie pojawienia się takich zjawisk?

– Czy można było poczekać z uwolnieniem cen, czy było to posunięcie konieczne?

– Czy była alternatywa dla ekipy Gajdara i jej liberalnego kursu?

– Jakie naprawdę były przyczyny upadku Związku Radzieckiego?

– Dlaczego nie doszło w Rosji do stworzenia prawdziwie liberalnej gospodarki, a reformy utknęły w pół drogi?

O tym, jak trudne, skomplikowane i w końcu nieuwieńczone sukcesem były wysiłki zdecydowanego przekształcenia Rosji, dowiemy się z wywiadów Piotra Awena i Alfreda Kocha z członkami ekipy Gajdara i jego współpracownikami, współtwórcami reform z lat dziewięćdziesiątych. Z zamieszczonych w książce rozmów wyłania się interesujący i przejmujący obraz, jaki po upadku Związku Radzieckiego przedstawiała Rosja, kraj rozdzierany sprzecznościami i szukający drogi przejścia od epoki wszechwładnego monopolu komu- nistycznego państwa we wszystkich dziedzinach do modelu demokracji parlamentarnej i zliberalizowanej gospodarki.

Rozmówcy autorów wywiadów otwarcie i szczerze opowiadają o sukcesach i niepowodzeniach reform, o gospodarce i władzy, o przebiegu wyborów do Dumy Państwowej i wyborów prezydenckich, a w związku z tym o roli Borysa Jelcyna, oraz – co najważniejsze – o osobowości i działalności Jegora Gajdara, który na zawsze pozostanie symbolem rosyjskich reform.


Piotr Awen, doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego, w rządzie Gajdara był ministrem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Obecnie działa w dziedzinie bankowości.

Alfred Koch, doktor ekonomii, absolwent Leningradzkiego Instytutu Finansowo-Ekonomicznego, był współpracownikiem mera Sankt Petersburga Anatolija Sobczaka, a po przeniesieniu się do Moskwy pełnił różne stanowiska w rządzie Federacji Rosyjskiej. Po odejściu z polityki działa w dziedzinie biznesu. Jest też publicystą i autorem wielu książek.