Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości zapraszają na II Zjazd Wolnościowy im. Miltona Friedmana. Zeszłoroczna impreza cieszyła się nadzwyczajnym zainteresowaniem. Udało się zgromadzić ponad 70 osób, które podczas trzydniowego zjazdu mogły wysłuchać inspirujących wystąpień. W tym roku organizatorzy chcą powtórzyć ten sukces.

Zjazd będzie zbudowany wokół upamiętnienia Miltona Friedmana, którego organizatorzy wybrali na patrona ze względu na jego wybitne umiejętności popularyzatorskie. „Wszyscy znamy prof. Friedmana jako noblistę i teoretyka ekonomii, ale być może jeszcze większy wpływ na społeczeństwo wywarł on jako adwokat wolnościowej zmiany. To Friedman jest jednym z najważniejszych popularyzatorów wolnego rynku, nawet wtedy, kiedy część jego teoretycznych dokonań uległa już dezaktualizacji, bo wyparły ją teorie lepsze” – tłumaczy Marcin Chmielowski, wiceprezes Fundacji i główny organizator zjazdu.

Osoba patrona określa tematykę, która będzie na zjeździe poruszana w referatach przez zaproszonych gości. Będą one dotyczyć właśnie dziedzictwa Friedmana, o czym opowie między innymi prof. Robert Gwiazdowski, jak i udanych projektów wolnościowych, które zrealizowano w mijającym roku. „Chcemy pokazać uczestnikom zjazdu, że w naszym ruchu wychodzi coraz więcej i że trzeci sektor wolnościowy staje się coraz silniejszy i sprawniejszy” – dodaje Chmielowski. Stąd też wydarzenie nie będzie miało charakteru politycznego.

Zjazd odbędzie się w Starachowicach w trzy i pół gwiazdkowym Hotelu Senator. Rozpocznie się 31 lipca i potrwa do drugiego sierpnia. Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.zjazdwolnosciowy.pl

Kontakt do organizatora:

Marcin Chmielowski

Wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości

[email protected]