Forum Obywatelskiego Rozwoju

We wrześniu 2011 roku osiem państw powołało do życia Partnerstwo na rzecz Otwartych Rządów (Open Government Partership, OGP) – międzynarodową inicjatywę zrzeszającą państwa zobowiązujące się do przestrzegania i propagowania zasad przejrzystości, otwarcia na obywateli i odpowiedzialności w rządzeniu oraz deklarujące konkretne działania, które prowadzą do zwiększenia udziału społeczeństwa w procesie rządzenia, monitorowania i oceny działań rządu.

Do Partnerstwa należy obecnie 66 krajów – nie ma w nim jednak Polski.

Apelujemy do Pani Premier o podjęcie starań na rzecz przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów.

Od lutego 2012 roku 13 organizacji pozarządowych działających w obszarach ważnych dla otwartego rządu (m.in.: dostęp do informacji publicznej, otwartość danych publicznych, przeciwdziałanie korupcji czy partycypacja obywatelska) apelowały do premiera Rządu RP, pana Donalda Tuska o przystąpienie Polski do tej inicjatywy. Polski rząd – mimo wstępnych zapowiedzi – nie przystąpił do Partnerstwa.

Niebawem miną trzy lata od pierwszej wymiany listów między organizacjami pozarządowymi a rządem w sprawie przystąpienia Polski do Partnerstwa. Argumenty powołanej przez organizacje Koalicji na rzecz Otwartego Rządu (Forum Obywatelskiego Rozwoju jest członkiem Koalicji) pozostają nadal aktualne.

Zobacz pełną treść Listu do Premier Ewy Kopacz.