Forum Obywatelskiego Rozwoju

18 grudnia 2014, z inicjatywy społecznej Koalicji Razem ’89, w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się spotkanie z udziałem członków sejmowej Komisji Nadzwyczajnej z grudnia 1989 roku, którzy pracowali nad pakietem ustaw zmieniających ustrój gospodarczy Polski oraz stabilizujących gospodarkę.

Tego samego dnia w Teatrze Wielkim zorganizowano galę z okazji 25-lecia przemian gospodarczych w Polsce. Podczas uroczystości liderzy polskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców wręczyli Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi pamiątkową statuetkę – z podziękowaniem za 25 lat wolności gospodarczej. 

Konferencja „25-lecie polskich przemian gospodarczych” w Sejmie RP

18 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja z okazji 25-lecia przemian gospodarczych w Polsce. W spotkaniu udział wzięła m.in. grupa posłów i senatorów, którzy pracowali w 1989 roku nad pakietem 10 ustaw, które stanowiły podwaliny polskiej transformacji, a do historii przeszły pod nazwą Planu Balcerowicza.

Prowadząca konferencję Grażyna Staniszewska, Przewodnicząca Społecznego Ruchu Inicjatyw Gospodarczych Spring ’92, członkini Komisji Nadzwyczajnej Sejmu do rozpatrzenia projektów ustaw związanych ze stabilizacją gospodarczą oraz zmianami systemowymi  podkreślała, że rząd Tadeusza Mazowieckiego stał przed koniecznością dokonania niezwykle trudnych reform, a Profesor Balcerowicz wykazał się ogromną odwagą przyjmując funkcję ministra finansów i szefa ekipy gospodarczej.

„Najważniejsza przyczyna, dla której się zgodziłem, to zapewne, że nie byłem wówczas jeszcze profesorem, ale doktorem”– odpowiedział prof. Balcerowicz i przypomniał, że wcześniej kilku profesorów odmówiło Mazowieckiemu przyjęcia propozycje objęcia teki ministra finansów.

Jan Król, członek nadzwyczajnych komisji sejmowych i późniejszy wicemarszałek Sejmu podkreślał, że wówczas posłowie pracowali praktycznie non stop, mieli poczucie misji, że uczestniczą w czymś wielkim, historycznym. „Pracowaliśmy nie pytając o diety, które wprowadzono dopiero w II połowie 1990 roku” – wspominał.

Prace Senatu w grudniu 1989 roku przybliżył senator I kadencji Krzysztof Pawłowski, który podzielił się własnymi wspomnieniami z tamtego czasu oraz odczytał list od senatora I kadencji, wybitnego ekonomisty, prof. Jerzego Dietla (który nie mógł osobiście przybyć do Warszawy). „Naturalnie, miały miejsce istotne różnice w poglądach. Wszyscy jednak mieli na uwadze dobro kraju, co niesłychanie ułatwiło dyskusję merytoryczną. Wzruszająca, na przykład, była chęć pozyskania wiedzy ekonomicznej przez wybitnych twórców kultury, którzy chcieli otrzymać potwierdzenie zasadności proponowanych zmian.” – napisał prof. Dietl. 

Leszek Balcerowicz w swoim wystąpieniu podkreślał, że Polska na tle innych krajów w latach 1989-2013 poradziła sobie bardzo dobrze. Jednocześnie przestrzegał, że w przypadku braku kolejnych reform w najbliższych latach wzrost gospodarczy spadnie do 2 procent rocznie. Profesor Balcerowicz przedstawił zapowiedź raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju „Następne 25 lat: Jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić Zachód?”. Raport dotyczy wzrostu polskiej gospodarki i będzie zawierał zarówno szczegółową diagnozę, jak i rekomendacje zmian. Publikacja planowana jest w pierwszym kwartale 2015 r.

Podczas konferencji zaprezentowano także krótki film przygotowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju: https://www.youtube.com/watch?v=JZQ5Q8u1cv0.

Zapowiedź raportu FOR: http://www.for.org.pl/pl/a/3322,Zapowiedz-raportu-Nastepne-25-lat

Zapis wideo konferencji: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=E418C7D3E048E56CC1257DA1002B812B#

Gala 25 lat polskich przemian gospodarczych

18 grudnia w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się gala z okazji 25-lecia polskich przemian gospodarczych. W uroczystości wziął udział Prezydent RP Bronisław Komorowski.  Obecni byli również Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, a także Danuta Wałęsa reprezentująca byłego lidera Solidarności i Prezydenta RP Lecha Wałęsę. Podczas gali liderzy polskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców                     i pracodawców wręczyli Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi pamiątkową statuetkę – z podziękowaniem za 25 lat wolności gospodarczej.

Gospodarzami Gali byli: Dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski,  społeczna koalicja Razem 89 oraz liderzy biznesu: Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club, Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, Zbigniew Niemczycki, Prezes Polskiej Rady Biznesu. Obok wiodących organizacji przedsiębiorców i pracodawców galę wsparły firmy: City Handlowy, Orlen oraz Tauron.

Liderzy biznesu w swoich wystąpieniach przypominali wydarzenia z 1989 roku. W 25. rocznicę rozpoczęcia historycznej debaty w Sejmie nad Planem Balcerowicza podkreślali, że autor Planu wciąż jest busolą zmian i reform w Polsce.

Ważną częścią wydarzenia była premiera filmu Jerzego Śladkowskiego „Rejs 1989”.  Dokument ukazuje kilkanaście przełomowych dla Polski miesięcy działalności rządu Tadeusza Mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem programu transformacji i stabilizacji polskiej gospodarki. Pokazani są w nim ludzie, którzy w latach 1989-1991 bezkrwawo przeprowadzili prawie 40-milionowy naród od komunizmu do demokracji. Film został wyprodukowany przez Scorpio Studio i Program 1 TVP przy wsparciu ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Narodowego Centrum Kultury.

____________________________

Wydarzenia organizowane były przez Inicjatywę Razem 89 – ogólnopolską koalicję organizacji pozarządowych na rzecz społecznych obchodów 25. rocznicy przemian demokratycznych w Polsce: www.razem89.pl