Forum Obywatelskiego Rozwoju

Książka „Puzzles of Economic Growth” pod redakcją Leszka Balcerowicza i Andrzeja Rzońca jest już dostępna w wersji online na stronie Banku Światowego. Zachęcamy do lektury!

Pobierz ze strony Banku Światowego

Pobierz PDF


„Zagadki wzrostu gospodarczego”

Wśród kluczowych kwestii, na które ekonomia próbuje odpowiedzieć, jest pytanie o źródła i mechanizmy długookresowego wzrostu gospodarczego. Problematykę wzrostu gospodarczego podejmują autorzy książki „Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza”. Praca napisana pod redakcją naukową Leszka Balcerowicza i Andrzeja Rzońca analizuje przyczyny różnic we wzroście gospodarczym dziewięciu par krajów. Jak czytamy we wstępie książki, badania wzrostu gospodarczego, na których oparta jest publikacja, mają trzy cechy, odróżniające je łącznie od większości empirycznych prac nad wzrostem gospodarczym.

Po pierwsze, badania uwzględniają  wśród potencjalnych determinantów wzrostu zarówno systematyczne siły rozwoju (tzn. działające przez dłuższy lub przez cały czas), jak i skutki wstrząsów.

Po drugie, badania koncentrują się na głębokich przyczynach wzrostu, w tym na instytucjach. Rachunek wzrostu, umożliwiający identyfikację płytkich przyczyn wzrostu (takich jak nakłady pracy i kapitału oraz zmiany produktywności czynników wytwórczych) jest przeprowadzany w badaniach w sytuacji, gdy może być pomocny w poszukiwaniu instytucjonalnych uwarunkowań wzrostu.

Po trzecie, badaniom zostały poddane odpowiednio dobrane pary krajów, w których dochód na mieszkańca w jakimś momencie był taki sam albo bardzo zbliżony, a potem się wyraźnieróżnicował. W analizie porównawczej uwzględniono okresy powstawania różnic w tempie wzrostu i w efekcie – w poziomie dochodu na mieszkańca dla: Australii i Nowej Zelandii, Austrii i Szwajcarii, Estonii i Słowenii, Meksyku i Hiszpanii, Wenezueli i Chile, Kostaryki i Portoryko, Haiti i Dominikany, Chin i Indii oraz Pakistanu i Indonezji.

Prezentowana praca składa się z dwunastu rozdziałów; ostatni zawiera wyniki studiów porównawczych i wnioski z badań.

Czytaj więcej

W 2011 roku książka zdobyła wyróżnienie w kategorii najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną w pierwszej edycji konkursu ECONOMICUS organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną.

Książka „Zagadki wzrostu Gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza” powstała dzięki wsparciu i pomocy Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Autorzy: Leszek Balcerowicz, Filip Berkowski, Paweł Cwalina, Kamil Czop, Marcin Hołda, Paweł Kozub, Anna Kurowska, Aleksander Łaszek, Agnieszka Łyniewska, Andrzej Rzońca, Jakub Szeliga

Rok wydania: 2010


English version

„Puzzles of Economic Growth”

Looking at the economic growth of seemingly similar countries one can find striking differences. Why has Australia gotten so much ahead of New Zealand, in spite of the latter being held up as a paragon of free market reform? How is it possible that Austria, with its persistently oversized state enterprise sector, has managed to (nearly) catch up with Switzerland? How can we account for the differences in economic growth between Estonia and Slovenia, and which of these two countries has been more successful at systemic transformation? Why is Mexico so much poorer than Spain, despite having been wealthier all the way into the 1960s? Why has Venezuela, which in 1950 had a per capita income higher than that of Norway and remains a major exporter of oil, slipped behind Chile? Why is Costa Rica lagging behind Puerto Rico, even though in the 1970s the U.S. territory’s fast development slowed to a crawl and is now far below other comparable island economies? Why has 'communist’ China outstripped 'capitalist’ India? Why has Pakistan’s growth lagged behind that of Indonesia, even though the latter suffered one of the deepest crises in world economic history in the years 1997-98? Why, even before the 2010 earthquake, the Dominican Republic has been visited by several dozen times more tourists than Haiti, despite being situated on the same island? This book strives to answer these (and many other) questions. They are all part of a broader question that we wish to address: how do differences in economic growth arise?

Read more

Authors: Leszek Balcerowicz, Filip Berkowski, Paweł Cwalina, Kamil Czop, Marcin Hołda, Paweł Kozub, Anna Kurowska, Aleksander Łaszek, Agnieszka Łyniewska, Andrzej Rzońca, Jakub Szeliga

Publication date: 2015