Forum Obywatelskiego Rozwoju

Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) ma zaszczyt zaprosić na uroczystą międzynarodową konferencję naukową z okazji 25 lat przemian rynkowych w Polsce, która odbędzie się 19 listopada 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach konferencji odbędzie się dyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom transformacji oraz sesje tematyczne dotyczące przemian gospodarczych, finansowych oraz instytucjonalno-prawnych.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9:30 w auli głównej SGH. W wydarzeniu udział weźmie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Prelegentami będą wybitni przedstawiciele życia publicznego, ekonomiści i prawnicy, w tym m.in.: Leszek Balcerowicz, Lajos Bokros, Bogusław Fiedor, Jacob Frenkel, Stanisław Gomułka, Christopher Hartwell, Jerzy Hausner, Oleh Havrylyshyn, Ulrich Karpen, David Kemme, Ali Kutan, Anna Giza-Poleszczuk, Lucjan Orłowski oraz Jerzy Stępień. 

Zobacz sylwetki prelegentów
 
Ważne informacje organizacyjne:

Wejście przez drzwi na I, II i III piętrze po stronie przeciwnej głównego wejścia do auli głównej. Wydarzenie rozpoczyna się punktualnie o 9:30. Ze względu na konieczność poddania się kontroli prosimy o wcześniejsze przybycie. Prosimy o pozostawienie okryć oraz dużych toreb w szatni.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Szczegółowych informacji udziela p. Marcin Poznań, tel. 22 564 99 47, tel. kom. 691 112 448. Zgłoszenia akredytacyjne zawierające (imię, nazwisko, nazwa redakcji, numer PESEL, imię ojca, numery wozów transmisyjnych, telefon kontaktowy) należy przesyłać do 18 listopada 2014 roku (wtorek) do godz. 12.00 na adres: [email protected]


Obrady odbywać się będą w języku angielskim.
 
Szczegółowy program na stronie internetowej: www.25yearsoftransformation.pl