Forum Obywatelskiego Rozwoju

2014-10-21

Wbrew niektórym wypowiedziom polityków i przedstawicieli związków zawodowych wniesiony 27 sierpnia br. poselski projekt zmian w kodeksie pracy, nie wprowadzi 6-dniowego tygodnia pracy, lecz umożliwi pracownikowi zadecydowanie, czy  w zamian za pracę w sobotę ma otrzymać dzień wolny, czy też dodatkowe wynagrodzenie. Pracodawca natomiast będzie mógł odgórnie wybrać wypłacenie dodatkowych pieniędzy tylko w sytuacjach, gdy oddanie dnia wolnego nie będzie możliwe. Jednak aby uniknąć ryzyka nadużyć warto doprecyzować, jakie mają to być sytuacje.

Kontakt do autora:

Anna Patrycja Czepiel
e-mail: [email protected]

Czytaj więcej:

Marek Tatała: Związkowcy znów przeciwko ludziom pracy, Liberte!