Forum Obywatelskiego Rozwoju

3 września 2014 o godz. 18:30 prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju wygłosi wykład „Polska droga do dobrobytu” w ramach XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Dlaczego socjalizm musiał upaść? Jak przebiegały w Polsce przemiany ustrojowe, zapoczątkowane 25 lat temu? Jakie są efekty polskiej transformacji, w porównaniu z gospodarkami innych krajów przechodzących drogę od socjalizmu do kapitalizmu? Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed polską gospodarką, polityką i społeczeństwem obywatelskim? Na te i inne pytania prof. Leszek Balcerowicz odpowie podczas sesji organizowanej przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” i Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Więcej informacji: http://www.forum-ekonomiczne.pl/

Prof. Leszek Balcerowicz wystąpi również z wykładem o transformacji gospodarczej podczas popołudniowej sesji w ramach IX Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu: http://www.forum-leaders.eu/2014/pl-day2.php

Zobacz wideo