Forum Obywatelskiego Rozwoju

Leszek Balcerowicz i Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) ogłaszają konkurs na stanowisko członkini/członka Zarządu Fundacji, z możliwością objęcia funkcji Prezesa Zarządu.

Termin nadsyłania aplikacji został przedłużony do 28 września.

Wymagania:

 • Znajomość i przekonanie do misji Forum Obywatelskiego Rozwoju;
 • Wykształcenie wyższe i wiedza na temat obszarów związanych z tematyką działania FOR (ekonomia, prawo i wymiar sprawiedliwości, społeczeństwo obywatelskie);
 • Umiejętność zarządzania zespołem i organizacją; minimum 3-letnie i udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym doświadczenie w występowaniu w mediach;
 • Doskonała znajomość języka angielskiego, pożądana znajomość innych języków obcych;
 • Pożądana znajomość specyfiki działania organizacji pozarządowych (NGO) oraz zasad współpracy z mediami i PR;
 • Kreatywność i innowacyjne myślenie.

Główne obowiązki:

 • Zarządzanie organizacją pozarządową w celu skutecznego realizowania jej misji  oraz rekomendacji Rady FOR;
 • Zwiększanie zasobów organizacji poprzez poszerzanie grona ekspertów, wolontariuszy oraz darczyńców;
 • Wzmacnianie roli FOR w kształtowaniu opinii społeczeństwa i decydentów;
 • Tworzenie i realizacja strategii komunikacyjnej w celu wzmacniania obecności FOR w mediach;
 • Rozwijanie lokalnej sieci organizacji;
 • Występowanie w imieniu FOR w mediach.

Warunki współpracy będą omawiane indywidualnie, w zależności od kompetencji i dyspozycyjności kandydata.

Aplikacje (CV ze zdjęciem +list motywacyjny oraz referencje) prosimy przesyłać do 28 września 2014 r. na adres: [email protected]  podając w tytule wiadomości „Aplikacja – Zarząd”

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”