Forum Obywatelskiego Rozwoju

PIKNIK INICJATYW OBYWATELSKICH ODBĘDZIE SIĘ 14 WRZEŚNIA 2014 ROKU.


Krakowskie Przedmieście zamieni się w tętniące życiem miasteczko pozarządowe. Piknik Inicjatyw Obywatelskich ma na celu łączenie zabawy z nauką i poszerzaniem wiedzy na temat organizacji pozarządowych u warszawiaków w różnym wieku.

W programie Pikniku znajdzie się wiele atrakcji m.in. pokazy, warsztaty, happeningi, działania sportowe, wystawy, gry obywatelskie, zabawy dla dzieci. Wśród rozstawionych namiotów, w tzw. przestrzeni wspólnej odbędą się także spektakle teatralne i działania performatywne. Wszystkie będą aktywizujące, promujące pozytywne zachowania oraz przeciwstawiające się negatywnym zjawiskom społecznym.

Projekt jest realizowany we współpracy: OFOP, stowarzyszenia BORIS i m.st. Warszawa.

Więcej informacji

W ramach Pinkinku Inicjatyw Odbywatelskich odbędzie się również Gra miejska „Na tropie przemian – złam kod wolności”.

Więcej o grze miejskiej