Forum Obywatelskiego Rozwoju

„Socjalizm, kapitalizm, transformacja: szkice z przełomu epok”

O książce:

Książka jest zbiorem artykułów naukowych autora opublikowanych od roku 1986. Zawiera ona prezentację jego rozległych badań nad systemami gospodarczymi oraz nad przejściem od gospodarki socjalistycznej do gospodarki wolnorynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tekst składa się z trzech szczegółowych części poświęconych odpowiednio: analizie porównawczej socjalistycznego i kapitalistycznego systemu gospodarczego (z ich instytucjami, strukturami własności i innymi cechami), przejściu od jednego systemu do drugiego oraz reformom gospodarczym w Polsce, które przeprowadzono pod koniec epoki socjalizmu i bezpośrednio po niej.

Książka zawiera dogłębną analizę konkretnych wyzwań gospodarczych, politycznych i instytucjonalnych, w obliczu których stanęły państwa Europy Środkowo-Wschodniej podejmujące wysiłki na rzecz ustabilizowania gospodarki i jej transformacji. Daje też rzadką możliwość wglądu w polską „terapię wstrząsową”, którą Balcerowicz osobiście współtworzył i przeprowadził. Autor broni dokonanych wyborów oraz wyjaśnia powiązania między czynnikami gospodarczymi i niegospodarczymi (w tym politycznymi), które faktycznie wpłynęły na przebieg procesu wdrażania reform. Książka ta, łącząca w sobie unikalną relację z pierwszej ręki z dogłębną analizą naukową, stanowi obowiązkową lekturę dla każdego, kto pragnie pojąć meandry przemian gospodarczych w postkomunistycznych krajach Europy.

O projekcie:

„100 książek o Europie wartych zapamiętania” to inicjatywa  Parlamentu Europejskiego. Jego zamierzeniem było wyłonienie obszernego zbioru dzieł naukowych, intelektualnych i politycznych poświęconych idei europejskiej oraz przebiegowi procesu integracji europejskiej, przy uwzględnieniu szerokiego spektrum koncepcji obejmującego aspekty geograficzne, językowe i intelektualne.

Oprócz książki prof. Balcerowicza w gronie „100 książek o Europie wartych zapamiętania” znalazły się książki m. in. Konrada Adenauera, Jose Manuela Barroso, Jeana Monneta, czy Charlesa de Gaulle’a.

Więcej informacji