Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 30 czerwca 2014 r. o godzinie 10:15 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku prof. Leszek Balcerowicz wygłosi wykład pt. „Ustrój, polityka, wzrost gospodarki”.

Profesor będzie gościem honorowym podczas II Konferencji Naukowej z cyklu „Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych” na temat: „Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014”.

Rok 2014 zbiega się z 25-tą rocznicą zapoczątkowania przeobrażeń systemów ekonomicznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Taki jubileusz skłania do naukowej refleksji nad procesem kształtowania ładu społeczno-gospodarczego w krajach tego regionu Europy. Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu budowa nowego porządku ekonomicznego opierała się na zasadach liberalizmu, a w jakim na doktrynach interwencjonistycznych? Analiza procesu przemian zostanie dokonana zarówno z perspektywy ekonomisty, jak i historyka. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli oraz prezentacja wyników badań dotyczących różnych aspektów rozwoju gospodarczego. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę zagadnień systemowych w kontekście wyboru ścieżek rozwojowych współczesnych gospodarek.

Rejestracja na konferencje została zamknięta.

Partnerem  merytorycznym konferencji jest Forum Obywatelskiego Rozwoju.