Forum Obywatelskiego Rozwoju

29 maja 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w godzinach od 11.30 do 13.00, odbyło się spotkanie pt. „W kierunku nowego modelu rozwoju w Ameryce Łacińskiej”. Organizatorami spotkania byli: Forum Obywatelskiego Rozwoju (Klub FOR Kraków), Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus” działające na Uniwersytecie Ekonomicznym, Instytut Lecha Wałęsy, Centrum Strategii Europejskiej demosEuropa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie.

Głównym gościem spotkania był Pan Juan Luis Bour, dyrektor Fundacji Badań nad Ekonomią Ameryki Łacińskiej w Buenos Aires. Dodatkowo w debacie uczestniczyli Pani profesor Marcela Cristini, ekonomistka związana za fundacją, Paweł Zerka z demosEuropa, dr Jan Brzozowski reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny oraz dr Paweł Derwich z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencję rozpoczął Paweł Zerka, swoje przemówienie zaczął od powitania przybyłych na spotkanie studentów, następnie przedstawił uczestników spotkania oraz uczynił krótki wstęp do dyskusji. Następnie głos zabrał Juan Luis Bour, przedstawiając z pomocą multimedialnej prezentacji najważniejsze aspekty w ekonomii gospodarczej Ameryki Łacińskiej. Przybyli na spotkanie mogli dowiedzieć się, w jakim tempie kraje te rozwijały się oraz jakimi decyzjami władz było to spowodowane. Następnie na krótko głos zabrali dr Brzozowski, mówiąc o aspektach polityki fiskalnej i monetarnej oraz dr Derwich, który opowiedział o gospodarce i trendach ekonomicznych w Meksyku i na Kubie.

Kolejnym etapem spotkania była debata uczestników i pytania z sali. Zastanawiano się, jak długo potrwa szybki rozwój niektórych krajów Ameryki Łacińskiej, oraz które elementy reform można by wprowadzić na gruncie krajowym i europejskim. Moderatorem tej części spotkania był Paweł Zerka.

Spotkanie przyciągnęło liczną grupę studentów zainteresowanych sytuacją na kontynencie Ameryki Południowej i Środkowej. Przebiegło również w bardzo sympatycznej atmosferze. Zaproszeni goście chętnie odpowiadali na pytania, które kierowane były głównie do Pana Dyrektora Juana Luisa Boura.