Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zapraszamy na Igrzyska Wolności organizowane przez magazyn Liberte! Odbędą się one już 4-8 czerwca w Łodzi.

Igrzyska Wolności to wydarzenie, którego celem jest uczczenie 25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w Polsce 4 czerwca 1989r. Wybory te rozpoczęły lawinę demokratycznych zmian w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pierwotnie wydarzenie miało być interdyscyplinarną imprezą, która będzie okazją do radosnego świętowania oraz dyskusji o tym niezwykłym w historii tej części świata okresie. Jednak ostatnie miesiące, tragiczne wydarzenia na Ukrainie, agresywna, niedopuszczalna postawa Rosji, skłaniła organizatorów do przeformułowania treści wydarzenia i skupienia się na dyskusji o przyszłości tej części świata. Nasz spokój i poczucie bezpieczeństwa okazały się iluzją. Dlatego uważamy, że niezwykle potrzebne jest stworzenie forum do dyskusji przedstawicieli Wschodu i Zachodu, jako odpowiedzi na nieoczekiwany i groźny rozwój zdarzeń międzynarodowych.

Igrzyska odbędą się w Łodzi, mieście szczególnym, wybudowanym wspólnym wysiłkiem Niemców, Rosjan, Żydów i Polaków. Miejscu, w którym w niezwykły sposób łączy się historia wschodu i zachodu.

Spotkanie z Guyem Sormanem moderować będzie Błażej Moder – członek Rady FOR.

Więcej informacji