Forum Obywatelskiego Rozwoju

II Kongres Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012, pod nazwą „DIALOG zamiast konfrontacji?”, odbędzie się 13 maja 2014 r. (wtorek) w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie.

Temat Kongresu będzie jednocześnie pytaniem, skierowanym do zebranych członków, sympatyków i sojuszników Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012, o metody działania na następne 2 lata.
Podczas spotkania zostanie przedstawiona diagnoza dotyczącą patologii, zakorzenionych w instytucjach władzy publicznej, nie wyłączając wymiaru sprawiedliwości. O godz. 11:25 wystąpi prof. Leszek Balcerowicz, a temat jego referatu będzie dotyczył bardziej sprawiedliwego i efektywnego wymiaru sprawiedliwości. Swój udział w Kongresie potwierdzili również: prof. Jerzy Stępień, dr Piotr Kładoczny, a także przedstawiciele życia publicznego: Andrzej Sadowski i Cezary Kaźmierczak.

Dwa lata temu NIEPOKONANI postawili przed sobą dwa główne cele: „przywrócić sprawiedliwość” oraz budować społeczeństwo obywatelskie. Pierwsze założenie jest jednocześnie głównym hasłem ruchu i wskazuje na dokonanie konicznych reform i zmian ustawodawczych. Konkretne działania i rozwiązania w tym zakresie, zostaną zaprezentowane podczas II Kongresu NIEPOKONANI 2012 i częściowo przedstawione podczas konferencji prasowej.
Realizacja drugiego celu nie może odbyć się bez współpracy z większością organizacji obywatelskich, pozostających poza wpływem partii politycznych. Dlatego NIEPOKONANI postanowili oddać większość czasu podczas Kongresu innym organizacjom i zwykłym obywatelom, aby wspólnie zastanowić się nad metodami postępowania na najbliższe miesiące i lata.

Forum Obywatelskiego Rozwoju jest patronem tego wydarzenia.

NIEPOKONANI to ludzie pokrzywdzeni przez organy państwa, które w sposób bezpodstawny doprowadziły do upadku ich firmy. Niektórych z nich, bez zebrania wystarczającego materiału dowodowego, oskarżyły o nieuzasadnione przestępstwa, a innych w sposób bezkrytyczny osądziły, nie posiadając wiarygodnej argumentacji, ponieważ zbudowanej częstokroć na pomówieniach i sfałszowanych dokumentach.

Program kongresu dostępny jest TUTAJ.

Więcej informacji na stronie: http://www.niepokonani2012.pl/

Kontakt dla mediów:
Marcin Kołodziejczyk, [email protected], 506 491 879
Mariusz Kowalewski, [email protected], 517 021 027

Wystąpienie prof. Leszka Balcerowicza podczas kongresu NIEPOKONANI 2012

Niepokonani 2012 w mediach:

Pap.pl: Ruch Niepokonani popierany przez Balcerowicza zamierza walczyć o reformę państwa

Wp.pl: Balcerowicz: Tylko obywatele mogą usunąć patologię z Polski