Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej pojawił się artykuł Ewy Marii Radlińskiej pod tytułem „Z prawem jest jak z ciążą. Nie może być trochę niekonstytucyjne”. Artykuł porusza kwestie wielokrotnie sygnalizowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. Prezydent nie powinien podpisywać ustawy, co do której powziął wątpliwości o charakterze konstytucyjnym.

Ponadto, składanie wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją w trybie kontroli następczej zaraz po podpisaniu ustawy jest złą praktyką. Jest to szczgólnie negatywne w kontekście zgłaszanych przez prezydenta obietnic: zapraszamy do przeczytania wystąpienia Prezydenta z 6 kwietnia 2011 roku.

Jak czytamy w artykule DGP Podpisać ustawę można, jak zastrzeżeń nie mam lub są nieistotne. Z kontroli następczej prezydent powinien korzystać, gdy wątpliwości powstały już po podpisaniu ustawy, a zwłaszcza w czasie jej stosowania. Aktualna praktyka stosowania kontroli następczej jest nietylko niewłaściwa, ale wręcz sprzeczna z zamierzeniem ustawodawcy. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu. Możecie ją Państwo przeczytac w wersji elektronicznej lub papierowej na stronie B12.