Forum Obywatelskiego Rozwoju

8 kwietnia Koalicja na rzecz Otwartego Rządu opublikowała stanowisko w sprawie przyjęcia Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019.

Fragment oświadczenia:
„1 kwietnia br., po trwających ponad 3 lata pracach, Rada Ministrów przyjęła „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 -2019” .

Samo przyjęcie dokumentu oraz wiele przewidzianych w nim zadań uznać należy za sukces, nie powinno jednak ujść uwadze opinii publicznej, że w ostatnim momencie z programu zniknęło kilka jego zasadniczych elementów oraz że stało się to bez zapowiedzi i bez żadnych konsultacji z partnerami społecznymi.”

Całe oświadczenie dostępne do pobrania poniżej.
 

Celem Koalicji na rzecz Otwartego Rządu  jest aktywne działanie na rzecz otwartego rządzenia, które przejawia się w realizowaniu przez władze zasady przejrzystości, partycypacji i rozliczalności.

Organizacje uczestniczące w Koalicji dążą do tego, aby polski rząd przystąpił do międzynarodowej inicjatywy Partnerstwa Otwartych Rządów (Open Government Partnership). Udział w inicjatywie stwarza ramy dla poprawy jakości rządzenia, daje  obywatelom,  organizacjom społecznym i biznesowym realną możliwość sprawdzania, czy i jak podjęte przez rząd zobowiązania są realizowane.

Polski rząd do chwili obecnej nie przystąpił do tej inicjatywy i nic nie zapowiada, że stanie się  to szybko. Jego przedstawiciele twierdzą, że rząd, pomimo tego, że formalnie nie przystąpił do Partnerstwa, realizuje jego cele.

Członkowie koalicji:

Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Stefana Batorego,  Sieć Obywatelska Watchodg Polska (dawniej SLLGO),  Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl, Fundacja e-Państwo, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,  Fundacja Komunikacji Społecznej, Fundacja Panoptykon, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Więcej informacji na stronie: http://otwartyrzad.org.pl/