Forum Obywatelskiego Rozwoju

2014-04-07

Forum Obywatelskiego Rozwoju serdecznie zaprasza na Polskie Forum Arbitrażu, które odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim (Aula d. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa)

11 kwietnia odbędzie się konferencja, której tematem  jest: „Arbitraż jako instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu”

Organizatorem przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Arbitrażu – niezależna, niepolityczna oraz nie nastawiona na zysk organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem.

Celem projektu jest promowanie arbitrażu jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów, zarówno w środowisku prawniczym, jak i biznesowym.

Udział w wydarzeniu wezmą m.in.: prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jerzy Buzek, prof. Grzegorz Domański, prof. Stanisław Sołtysiński, dr Marcin Asłanowicz, mec. Maciej Łaszczuk, mec. Piotr Nowaczyk, mec. Sylwester Pieckowski, mec. Małgorzata Surdek, mec. Tomasz Wardyński.

Podczas wydarzenia zostaną omówione zagadnienia związane z arbitrażem na trzech płaszczyznach tj. prawnej, społecznej oraz biznesowej (arbitraż jako instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu).

Natomiast 10 kwietnia odbędzie się seminarium „Arbitraż sportowy”,  Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Patronat honorowy:

– Uniwersytet Warszawski,

– Krajowa Izba Radców Prawnych,

– Naczelna Rada Adwokacka,

– Ministerstwo Gospodarki,

– Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy wydarzenia:

– kancelaria Baker & McKenzie,

– kancelariaCMS, Sołtysiński,

– kancelariaKawecki & Szlęzak,

– Deloitte

Patronat medialny:

– „Rzeczpospolita”.

Partnerzy instytucjonalni:

– Forum Obywatelskiego Rozwoju,

– Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego,

– Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw,

– Polski Związek Pracodawców Prawniczych.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.eca.org.pl

Osoba do kontaktu:

Mariusz Karłowski, Prezes ECA

[email protected]

Zapraszamy!