Forum Obywatelskiego Rozwoju

2014-04-04

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekający w składzie 3 sędziów, stwierdził w wyroku z 2 kwietnia 2014 roku, że umowy z ekspertami przygotowującymi opinie w sprawie zgodności z konstytucją ustawy reformującej system emerytalny są informacją publiczną. Za uzasadnione uznał podnoszony w skardze Pawła Mazura, współpracownika Forum Obywatelskiego Rozwoju, zarzut bezczynności organu oraz zobowiązał Ministra Finansów do ujawnienia umów w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku.

Pomimo kilku wniosków złożonych w październiku i listopadzie ubiegłego roku, Ministerstwo nie udostępniło treści umów z prawnikami, którzy opiniowali projekt ustawy prowadzącej do wywłaszczenia z oszczędności emerytalnych milionów Polaków. Organ udostępnił jedynie wzór Kancelarii Sejmu, na podstawie którego przygotowywane miały być umowy, nie odnosząc się do wniosku o ujawnienie ich pełnej zawartości.

W związku z powyższym, jeden z wnioskodawców, złożył 20 grudnia br. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Ministra Finansów – Mateusza Szczurka, w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 listopada 2013 r. Sąd podzielił zdanie skarżącego i uznał, że przedmiotowe umowy są informacją publiczną, dotyczą bowiem wydatkowania pieniędzy ze środków publicznych oraz wykazują związek z zadaniami organu.

Jest to kolejny sukces współpracowników Forum Obywatelskiego Rozwoju w walce o dostęp do informacji publicznej i przejrzystość w działaniach władzy. Przypomnieć należy, iż 11.03.2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w odpowiedzi na skargę Mikołaja Barczentewicza, że Prezydent niezgodnie z prawem utrzymywał, iż sporządzane dla niego ekspertyzy dotyczące zgodności z Konstytucją RP ustawy z 2011r. obcinającej składkę przekazywaną do OFE, nie stanowią informacji publicznej.

Akcję wysyłki wniosków do Ministra Szczurka w sprawie udostępnienia umów przeprowadzono też w ramach obywatelskiej kampanii NieZaglosuje.pl. Minister Finansów nikomu z uczestników akcji, do tej pory, nie udostępnił umów. Dzięki wygranej Pawła Mazura jest szansa, że już niebawem umowy z ekspertami, którzy uznali, że przejęcie ponad połowy oszczędności emerytalnych Polaków z OFE, jest zgodne z konstytucją, ujrzą światło dzienne. W imię przejrzystości debaty publicznej w Polsce.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i wyślij wniosek do MF o udostępnienie treści umów!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat utajniania przez instytucje publiczne dokumentów związanych ze zmianami w systemie emerytalnym:

Instytucje publiczne znów utajniają informacje w związku ze zmianami w systemie emerytalnym
 

W mediach:

– Nie można utajniać umów z ekspertami, którzy badali konstytucyjność reformy emerytalnej
Minister finansów przegrał w sprawie OFE
– MF musi ujawnić umowy dotyczące OFE
– Prof. Balcerowicz wygrał: MF musi pokazać umowy z prawnikami ws. OFE
– Resort finansów przegrał w sprawie OFE
– Resort finansów musi ujawnić treść umów dotyczących ekspertyz na temat OFE
– Minister Szczurek przegrał. Musi ujawnić umowy o OFE

Czytaj więcej:

– Ministerstwo Finansów lekceważy obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej