Forum Obywatelskiego Rozwoju

„Innowacja: wczoraj, dziś, jutro” pod tą właśnie nazwą, 9 i 10 kwietnia, odbędzie się druga edycja konferencji naukowej o wolnym rynku i przedsiębiorczości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po sukcesie pierwszej edycji konferencji, która odbyła się między innymi pod patronatem Prezydenta Miasta oraz Centrum im. Adama Smitha organizatorzy postanowili skupić się na tematyce innowacyjności. „Innowacja” – to słowo jest chyba jednym z najpopularniejszych zwrotów w obecnej debacie naukowej. Do pewnego stopnia stało się tak powszechne, że nikt nie zastanawia się nad charakterem i znaczeniem tego terminu. „Celem konferencji jest wywołanie szerokiej dyskusji nad tym właśnie tematem” mówią przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego.

Jednym z istotniejszych zagadnień poruszanych na konferencji będzie problem innowacyjności polskiej gospodarki. Eksperci z różnych organizacji podejmą dyskusję nad przyczynami tego stanu rzeczy oraz sposobami w jaki jemu zaradzić. Mowa będzie jednak nie tylko o ekonomii, ale również o takich dziedzinach jak architektura, prawo czy branża IT.

Podczas konferencji odbędą się 4 panele naukowe: ekonomiczny, prawny, IT/nowe technologie oraz nauk społecznych. W panelach udział wezmą naukowcy z całego kraju oraz przedstawiciele think-tanków i organizacji pozarządowych jak Forum Obywatelskiego Rozwoju czy Instytutu Sobieskiego. Wśród gości, którzy wystąpią na konferencji znajdują się między innymi Cezary Kazimierczak – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jak również eksperci Instytutu Sobieskiego: Pan Maciej Rapkiewicz oraz Janusz Kobeszko a także Mikołaj Barczentewicz z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Komitet organizujący to przedsięwzięcie tworzą przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Stowarzyszenia KoLiber i Instytutu Misesa.

Harmonogram projektu i opis ekspertów:  http://innowacje.lublin.austriacy.pl/

Forum Obywatelskiego Rozwoju zostało patronem honorowym tego wydarzenia.


Kontakt z mediami:
[email protected]
Szymon Dziubicki