Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum Obywatelskiego Rozwoju, SKN Spraw Zagranicznych i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie serdecznie zapraszają 21 marca 2014 r. o godz. 11:45 na prezentację tegorocznej edycji raportu European Economic Advisory Group 2014 na temat gospodarki europejskiej. Prezentacja odbędzie się w sali 1B w bud. C (Szkoła Główna Handlowa, ul. Niepodległości 128, róg Niepodległości i Madalińskiego) w godz. 11:45-13:15.

Raport składa się z czterech części.

1. Analiza bieżącej sytuacji makroekonomicznej na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki europejskiej.
2. Doświadczenia gospodarki szwajcarskiej i płynące z nich wnioski dla Europy.
3. Dyscyplina fiskalna jako narzędzie utrzymania długookresowej stabilności poziomu zadłużenia i równowagi zewnętrznej w gospodarce.
4. Unia bankowa w Europie – plany, rekomendacje i koszty obecnych i przyszłych kryzysów finansowych.

Prezentacji raportu dokonają prof. Harold James (Princeton Univeristy) i prof. Jan-Egbert Sturm (ETH Zurich). Wstęp do prezentacji wygłosi prof. Leszek Balcerowicz (Szkoła Główna Handlowa, Forum Obywatelskiego Rozwoju).
 

Harold James – członek grupy badawczej European Economic Advisory Group. Profesor historii w Princeton University i stosunków międzynarodowych w Woodrow Wilson School. Wykłada również na European University Institute. Absolwent Cambridge University (PhD). Członek komitetu redakcyjnego czasopisma World Politics i przewodniczący Rady Naukowej w The European Association for Banking and Financial History (EABH). Laureat nagrody Helmuta Schmidta (2004 r.) i nagrody Ludwiga Erharda (2005 r.) za swoje prace w obszarze ekonomii i historii gospodarczej. Specjalizuje się w historii gospodarczej, historii rynków finansowych oraz historii gospodarczej Niemiec.

Jan-Egbert Sturm – członek grupy badawczej European Economic Advisory Group. Profesor makroekonomii stosowanej i dyrektor KOF Swiss Economic Institute w ETH w Zurychu. Przewodniczący Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET) I redactor European Journal of Political Economy. Absolwen Uniwersytetu w Groningen. W przeszłości pracownik naukowy m.in. w Bond Univeristy w Australii, Uniwersytetu w Monachium i Uniwersytetu w Konstancji. Jan-Egbert Sturm zajmuje się głównie badaniami empirycznymi przy wykorzystaniu metod statystycznych. Zajmuj się polityką pieniężną, makroekonomią i ekonomią polityczną. Autor wielu książek i artykułów naukowych.

European Economic Advisory Group (EEAG) została założona w 2001 r. Przy wsparciu badawczym CESifo, grupa przygotowuje coroczne raporty na temat gospodarki europejskiej, prognoz wzrostu i innych tematów europejskich.