Forum Obywatelskiego Rozwoju

Każdy członek Klubu Foum Obywatelskiego Rozwoju może napisać własną publikację, która zostanie opublikowana przez Forum po zatwierdzeniu przez Zarząd. Istnieją trzy rodzaje publikacji, które wydaje FOR:

  • FOR Popiera/FOR Ostrzega
  • Analiza FOR
  • Raport FOR

Temat publikacji powienien dotyczyć misji i celów FOR oraz istotnych bieżących zagadnień. Publikacje mogą dotyczyć każdego z prowadzonych przez FOR programów badawczych:

  • Mniej fiskalizmu – co trzeba zrobić, aby uzdrowić finanse publiczne w Polsce.
  • Więcej zatrudnienia – co trzeba zrobić, aby więcej ludzi pracowało, a mniej było bezrobotnych.
  • Wolność, własność, konkurencja – jakie reformy są potrzebne, aby poszerzyć wolność gospodarczą, umocnić konkurencję i ochraniać własność prywatną w Polsce.
  • Unia Europejska a rozwój – jakie inicjatywy na poziomie UE wzmacniają, a jakie osłabiają rozwój gospodarczy Polski. 
  • Lepszy wymiar sprawiedliwości – co trzeba zrobić, aby przyspieszyć działania wymiaru sprawiedliwości oraz zmniejszyć odsetek ludzi niesłusznie ściganych przez prokuraturę lub niesłusznie skazywanych przez sądy.
  • Przejrzystość i tworzenie prawa – co trzeba zrobić, aby poprawić jakość prawa tworzonego w Polsce.

Przed rozpoczęciem pisania publikacji koniecznie zapoznaj się z naszą instrukcją dostępną do pobrania poniżej (Jak tworzymy teksty w FOR). W pierwszej kolejności wypełnij metryczkę publikacji (również do pobrania poniżej) oraz prześlij ją do akceptacji do Marka Tatały, członka Zarządu ([email protected]), jak i koordynatora danego obszaru badawczego. Kopię wiadomości wyślij również do koordynatora Twojeg Klubu oraz do koordynatora Klubów FOR ([email protected]).

Bardzo ważne jest przesłanie metryczki, ponieważ na tym etapie Zarząd decyduje, czy dana publikacja spełania warunki do opublikowania jej przez FOR. Za wyróżniające się publikacje opublikowane przez Forum można otrzymać wynagrodzenie, o którym decyduje Zarząd.