Forum Obywatelskiego Rozwoju

Nie zgadzamy się na uchwalanie złego prawa

Szanowni Państwo,

Nie możemy dać za wygraną i uznać, że głosowanie w parlamencie przesądza o wprowadzeniu zmian w systemie emerytalnym, które są niedobre dla rozwoju polskiej gospodarki, złe dla stabilności i poziomu przyszłych emerytur, oraz – na dodatek – budzą zasadnicze zastrzeżenia z punktu widzenia zgodności z konstytucją naszego kraju.

Promotorzy tej fatalnej ustawy liczą na bierność i krótką pamięć społeczeństwa. Jeśli ich rachuby by się sprawdziły, to uchwalanie złego prawa w Polsce stałoby się normą, bo politycy nie odczuwaliby żadnych ograniczeń ze strony obywateli.

Dlatego musimy działać, pamiętając, że są kolejne etapy procesu legislacyjnego.

Ponadto, wyrażając swój sprzeciw wobec uchwalania złego prawa  przez większość polityków w parlamencie, wpłyniemy na świadomość społeczną, i – w efekcie – zwiększymy prawdopodobieństwo, że takie postępowanie spotka się z negatywną oceną obywateli przy urnach wyborczych. A tylko to może ostatecznie powstrzymać polityków, którzy nie mają w sobie wystarczająco dużo wewnętrznych ograniczeń – przed destrukcyjnymi dla społeczeństwa działaniami.

Dlatego wzywamy do poparcia i podpisywania załączonych poniżej oświadczeń.

Leszek Balcerowicz,
Jerzy Stępień

Oświadczenia dostępne są pod wskazanymi linkami:

1. Oświadczenie autorytetów prawniczych w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych

2. Oświadczenie ekonomistów przeciw demontażowi reformy emerytalnej

Lista prawników – sygnatariuszy jest otwarta. Osoby, które chcą podpisać się pod oświadczeniem proszone są o kontakt z Anną Sęk: e-mail: [email protected], tel. 730 916 805

Lista ekonomistów – sygnatariuszy jest otwarta. Osoby, które chcą podpisać się pod oświadczeniem proszone są o kontakt z Anną Sekułą, e-mail: [email protected].

 

 

W mediach:

„Promotorzy tej fatalnej ustawy liczą na bierność i krótką pamięć społeczeństwa”, wGospodarce.pl (11.12.2013)

Podpisz się pod sprzeciwem wobec zmian w OFE, Rzeczpospolita (10.12.2013)