Forum Obywatelskiego Rozwoju

2013-12-05

60 niezależnych od rządu prawników sprzeciwia się zmianom w systemie emerytalnym. W obliczu zapowiedzi naruszenia, w tak drastyczny sposób polskiego porządku konstytucyjnego, wzywają rząd do wycofania skierowanej do parlamentu nowelizacji ustawy o OFE, a parlament do odrzucenia niekonstytucyjnych rozwiązań. W przypadku uchwalenia przez Sejm i Senat zgłoszonych przez rząd zmian, apelują do Prezydenta o uruchomienie wszystkich znajdujących się w Jego ręku instrumentów prawnych, które zapobiegną wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego norm niezgodnych z Konstytucją.

W opinii sygnatariuszy obowiązkiem społeczności prawniczej jest obrona takich wartości jak: zasada zaufania obywatela do państwa, zasada proporcjonalności, czy prawa do własności. Projekt zmian w systemie emerytalnym w obecnym brzmieniu zmierza do nierównego traktowania obywateli, którzy zdecydowali się na wybór OFE.

W oświadczeniu możemy przeczytać m.in.:

„Dwa pierwsze rozwiązania [„przeniesienie” części obligacyjnej do ZUS i tzw. „suwak bezpieczeństwa”] są w istocie odjęciem OFE, a pośrednio także samym ubezpieczonym, prawa własności zgromadzonych aktywów. Słusznie więc określa się je wywłaszczeniem. Rozwiązania te naruszają normy art. 21 i 64 Konstytucji. Proponowane rozwiązania stoją również w jaskrawej sprzeczności z zasadą proporcjonalności. Bowiem wbrew temu, co się głosi w oficjalnym uzasadnieniu, proponowane rozwiązania nie są ani konieczne, ani wystarczające do naprawy finansów publicznych.”

„Rząd planuje, aby OFE przestały być funduszami emerytalnymi, które z założenia mają być bezpieczne, skoro ma zostać wprowadzony zakaz reinwestowania składek kierowanych do OFE na rynku obligacji Skarbu Państwa oraz nakaz inwestowania majątku OFE w 75% na rynku akcji. Wobec tak zmienionej polityki lokacyjnej, sztucznie zwiększa się ubezpieczonym ryzyko pełnego pozostania w OFE, a z planowanym zniechęceniem do OFE współgra zakaz reklamowania działalności poszczególnych OFE. Nigdy wcześniej państwo polskie nie prowadziło takich działań przeciw własnym obywatelom (Art. 31 ust 3 Konstytucji).”

„Trybunał Konstytucyjny nie może być traktowany, jako jedyny obrońca konstytucji w Polsce. Obowiązek dbałości o konstytucyjność całego systemu prawa, jak i jego elementów, spoczywa na wszystkich organach państwa, a świadome prowadzenie do uchwalania i wprowadzenia w życie niekonstytucyjnych ustaw rodzi odpowiedzialność konstytucyjną osób pełniących wysokie funkcje państwowe. Wszelkie wątpliwości na tle konstytucyjności uchwalonych przez parlament ustaw winny być usuwane, m.in. w drodze prewencyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego, zawsze przed, a nie dopiero po  złożeniu podpisu Prezydenta pod ustawą.”

Jest jeszcze czas na wycofanie się z destrukcji ważnej części systemu emerytalnego i z naruszania w  sposób drastyczny ustawy zasadniczej.

Polecam tekst b. prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia, który ukazał się również w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej (str. B10). „Zachowanie elementarnej poprawności rozumowania w przestrzeni prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych i prawa finansów publicznych wystarczy bowiem całkowicie, by dokonać jasnej i precyzyjnej definicji aktywów OFE”.

Pełna treść oświadczenia znajduje się w załączeniu

Lista prawników- sygnatariuszy jest otwarta. Osoby, które chcą podpisać się pod oświadczeniem proszone są o kontakt z Forum Obywatelskiego Rozwoju: Anna Sęk: e-mail: [email protected], tel. 730 916 805.

Sygnatariusze:

• Maciej Bobrowicz, radca prawny
• Stanisław Bułajewski, dr, konstytucjonalista, Uniwersytet Warmiński-Mazurski
• Tatiana Chauvin, dr, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
• Aleksander Chłopecki, prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu  Warszawskiego
• Leszek Cholewa, adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
• Włodzimierz Cimoszewicz, dr, b. prezes Rady Ministrów, minister sprawiedliwości
• Konrad Danielczyk, radca prawny
• Grzegorz Domański, dr hab.,  radca prawny
• Gerard Dębski, adwokat, wspólnik z Kancelarii: Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa w Katowicach.
• Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO dr hab., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski
• Ziemisław Gintowt, adwokat,  dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
• Anna Gołębiowska, dr hab., Politechnika Warszawska
• Andrzej Gorgol, dr hab., UMCS, prof. nadzw. WSZiA w Zamościu, radca prawny
• Wojciech Góralczyk, dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego
• Marcin Górski, dr, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego
• Andrzej Grabiński, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
• Tomasz Gruszecki, prawnik, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Katedra Instytucji i Rynków Finansowych
• Maciej Gutowski, adwokat, prof. UAM dr hab. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu
• Andrzej Janiak,  prof. UAM dr hab. Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Konrad Konarski, radca prawny, partner Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
• Anna Konert, dr, Uczelnia Łazarskiego
• Grzegorz Kopeć, adwokat, wicedziekan Rady Adwokackiej w Katowicach
• Małgorzata Kozak, dr, radca prawny
• Andrzej Kuczera. Adwokat
• Zbigniew Kuniewicz, prof. US dr hab, dziekan Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
• Piotr Kruszyński, adwokat, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
• Roman Kusz, adwokat, dziekan Rady Adwokackiej w Katowicach
• Tomasz Krzyżowski, radca prawny, wspólnik Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.
• Ryszard Mariusz Małajny, prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Dorota Maśniak, prof. UG dr hab., Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego
• Marcin Matczak, dr hab., radca prawny
• Jerzy Menkes, prof. dr hab., Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego i Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych SGH
• Marek Mikołajczyk, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
• Rafał Mroczkowski, dr, Partner w Kancelarii Prawnej Cyman i Wspólnicy sp.k., radca prawny
• Mariusz Muszyński, prof. dr hab., Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych
• Józef Okolski, prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Handlowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
• Adam Olejniczak, prof. UAM dr hab., Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego
i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Radosław Pacud, dr hab., Katedra Rynku Ubezpieczeniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, dr hab. Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Arkadiusz Radwan, dr, Instytut Allerhanda
• Marcin Radwan-Röhrenschef, adwokat, wspólnik RöHRENSCHEF
• Zbigniew Rau, prof. dr hab., kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego
• Eric Rheims, radca prawny
• Marek Rosiński, Partner zarządzający, Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
• Magdalena Rycak, dr, Uczelnia Łazarskiego
• Jakub Sewerynik, radca prawny
• Jerzy Skorupka, prof. UWr dr hab., szef Katedry Postępowania Karnego na  Wydziale Prawa Administracji Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
• Marcin Skubiszewski, dr, prawnik, dr informatyki
• Jerzy Stępień, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
• Jarosław Szymanek, prof. UW dr hab., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
• Krystian Ślązak, adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
• Jacek Trela, adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
• Tomasz Tulejski, prof. UŁ dr hab., Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego
• Jerzy Wierchowicz, adwokat, były przewodniczący klubu poselskiego Unii Wolności
• Piotr Woźny, radca prawny, wspólnik zarządzający GWW Woźny i Wspólnicy sp. k.
• Janusz Wyląg, adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
• Igor Zachariasz, dr, Uczelnia Łazarskiego
• Konrad Zacharzewski, dr, Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Tomasz Zalasiński, dr, radca prawny, konstytucjonalista
• Dariusz Ziembiński, Grupa Doradcza KZP sp. z.o.o.

Zobacz:

Oświadczenie ekonomistów przeciw demontażowi reformy emerytalnej

W mediach:

Prawnicy o OFE: nie łamcie Konstytucji!, Forbes.pl (5.12.2013)

Oświadczenie prawników w związku z projektowanymi przez rząd zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych, Rp.pl (5.12.2013)

Zmiany w OFE. Krytyczne głosy setek ekonomistów i prawników, Money.pl (5.12.2013)