Forum Obywatelskiego Rozwoju

2013-12-02

Propagandowa demonizacja OFE nie osiągnęła zamierzonego celu: zaufanie do OFE jest większe niż do ZUS. Zapewne dlatego zwolennicy przejęcia przez państwo oszczędności emerytalnych w OFE od kilku miesięcy eksponując nowa tezę – twierdzą, że bez tego drastycznego ruchu nastąpi fiskalna katastrofa: budżet się załamie lub trzeba będzie drastycznie podnosić podatki. Jest to jednak fałszywy dylemat znany w teorii manipulacji jako „ustawienie” (ang. framing). Nierzetelność tej kampanii była wielokrotnie wykazywana (zob. np. KOBE, FOR), ale jest ona ciągle powtarzana, co pokazuje jej propagandowy cel: wprowadzenie w błąd opinii publicznej.

W związku z tym, dziś o godz. 10:30 w Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się konferencja prasowa „Fałszywa nadwyżka jest gorsza od prawdziwego deficytu. Dlaczego kolejne uzasadnienie projektu zabrania oszczędności emerytalnych z OFE jest fałszywe?”.

Udział wzięli:

  • prof. Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR,
  • Aleksander Łaszek – ekonomista FOR,
  • Wiktor Wojciechowski – główny ekonomista Invest – Banku S.A.

Materiały przedstawione podczas konferencji:

1. Prezentacja: Fałszywy dylemat: wywłaszczenie Polaków z oszczędności emerytalnych w OFE albo katastrofa,

2. Fałszywy dylemat: wywłaszczenie ludzi z oszczędności emerytalnych w OFE albo fiskalna katastrofa,

3. Opinie ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych,

4. D. Samoń, M. Tatała: Zagadkowa zmiana opinii Narodowego Banku Polskiego, Rzeczpospolita

Link:

1. Prof. Leszek Balcerowicz o reformie OFE. Konstytucyjny nihilizm, Gazeta Wyborcza,

2. Analiza FOR 18/2013: Reformy w czasach kryzysu – Polska na tle Łotwy i Estonii,

3. Odpowiedź prof. Leszka Balcerowicza na list ministra Jacka Rostowskiego z dnia 8 marca 2011