Forum Obywatelskiego Rozwoju

W swojej idei Kongres Makroekonomiczny ma łączyć środowiska biznesowe, akademickie oraz studentów – młodych ludzi rozpoczynających aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym. Stanowiąc cykliczną platformę wymiany myśli i doświadczeń, Kongres Makroekonomiczny ma szansę przyczynić się do poprawy jakości i efektywności przyszłych decyzji podejmowanych na istotnych dla polskiego dobrobytu stanowiskach.

Tematem przewodnim konferencji będzie sytuacja makroekonomiczna naszego kraju.

Organizatorami wydarzenia są Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych oraz Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Projekt został również objęty patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Profesora Tomasza Szapiro.

Forum Obywatelskiego Rozwoju jest partnerem wydarzenia.

Kongres Makroekonomiczny będzie składał się z trzech paneli dyskusyjnych:
1. Polityka pieniężna – polityka makroostrożnościowa a polityka monetarna
2. Sytuacja makroekonomiczna Polski
3. Prognozy makroekonomiczne po kryzysie

Informacje o harmonogramie i prelegentach dostępne są na stronie: http://www.kongresmakroekonomiczny.pl/rejestracja/

Z powodu ograniczonej liczby miejsc wymagana jest rejestracja– liczy się kolejność zgłoszeń.

Zarejestrować swój udział można tutaj.

Rejestracja trwa do 24 listopada bądź do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji także na Facebook’u: www.facebook.com/KongresMakroekonomiczny