Forum Obywatelskiego Rozwoju

Aktualizacja: 23.09.2013, godz. 14.30

Informujemy, że Forum Obywatelskiego Rozwoju otrzymało dziś wiadomość od firmy HATOR, że wyłączenie emisji licznika długu nie nastąpiło ze złej woli HATOR, a jedynie z powodu błędu ludzkiego. Emisja licznika została przywrócona, a firma jest gotowa do podjęcia rozmów o dalszej współpracy.

Forum Obywatelskiego Rozwoju poprosiło już firmę HATOR o wskazanie dogodnego terminu spotkania.


Dodano: 23.09.2013, g. 11.20

W związku z zapytaniami napływającymi do Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie zawieszenia wyświetlania licznika długu na ekranie przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie, informujemy, że:

1. Zawieszenie eksponowania licznika długu nie nastąpiło z woli Forum Obywatelskiego Rozwoju. Decyzję o zawieszeniu eksponowania licznika długu podjęła firma Hator, która obecnie jest właścicielem wyświetlacza, na którym eksponowany był licznik.

2. Licznik długu publicznego będzie od 19 września do końca roku emitowany jako 10-sekundowy spot reklamowy co 5 minut na ekranach LED w następujących lokalizacjach w Warszawie:

• Róg ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej (budynek SEZAMU)
• Róg Al. Jerozolimskich i ul. Kruczej
• Rondo Daszyńskiego

   

Szacunkową wielkość długu publicznego Polski można śledzić także na www.dlugpubliczny.org.pl

3. Jak mówi Paweł Dobrowolski, prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju:

„Szanuję decyzję prywatnej firmy o zawieszeniu ekspozycji licznika długu na jej wyświetlaczu. Nie podoba mi się natomiast pośpiech, w którym podjęta została ta decyzja. Zwłaszcza nie podoba mi się natychmiastowe wyłączenie licznika długu w środku miesiąca, pomimo opłacenia licznika z góry za cały miesiąc. Brak wypowiedzenia umowy zawartej na okres nieokreślony uważam za złamanie warunków tej umowy oraz przepisów prawa. A za odbiegającą od praktyki rynkowej uważam odmowę przystąpienia do rozmów o przywróceniu emisji licznika długu oraz niepodejmowanie negocjacji cenowych pomimo tego, że zawsze deklarowaliśmy możliwość zwiększenia opłat za licznik, oczywiście w ramach naszego budżetu. Moje zdziwienie budzi prowadzenie rozmów na zasadzie dyktatu: albo zaakceptujecie 20-krotne zwiększenie opłat za emisję, albo nie będziemy z wami rozmawiać.

W tej chwili zidentyfikowaliśmy inne ekrany reklamowe, na których licznik długu zagości do końca roku oraz rozpoznajemy możliwość postawienia nowego wyświetlacza przeznaczonego wyłącznie do emisji licznika długu w nowej lokalizacji. Wszystkich chętnych do pomocy w postawieniu nowego licznika długu zapraszam do współpracy. Dalszych informacji w tej sprawie nie będziemy udzielać, dopóki nasi prawnicy nie sprawdzą dostępnych nam możliwości.”

4. Ponieważ wyłączenie licznika długu budzi liczne plotki i domysły, załączamy treść wszystkich maili z roku 2013 pomiędzy firmą Hator a Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie emitowania licznika, aby każdy mógł się sam z nimi zapoznać, zamiast polegać na niepotwierdzonych informacjach.