Forum Obywatelskiego Rozwoju

Temat: Dobroć centralnie planowana- czy państwo opiekuńcze wypiera dobroczynność