Forum Obywatelskiego Rozwoju

6 września Profesor będzie przebywał w Charkowie, gdzie m.in.:

  • o godz. 11:00, w ramach V Międzynarodowego Forum Ekonomicznego „Innowacje, inwestycje, charkowskie inicjatywy”, Profesor wygłosi wykład: „Reformy postsocjalistyczne w analizie porównawczej”.
     
  • o godz.14.00–14.15 odbędzie się uroczyste wręczenie tytułu doctora honoris causa przez Narodowy Uniwersytet Charkowski im. Wasyla Karazina połączone z prezentacją sylwetki prof. L. Balcerowicza,
     
  • 14.15–15.15 prof. L. Balcerowicz wygłosi wykład pt: „Drogi krajów postkomunistycznych do gospodarki rynkowej. Analiza porównawcza”.

Natomiast w dniach 7-9.09. w Dniepropietrowsku Profesor wygłosi wykład na Narodowym Uniwersytecie Górniczym dla studentów oraz przedstawicieli władz miasta i obwodu, a także spotka się z lokalnymi mediami.