Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opis projektu

Projekt ma na celu promocję wiedzy ekonomicznej wśród uczniów gimnazjów poprzez dystrybucję oraz prowadzenie lekcji w oparciu o Komiksy Ekonomiczne wydawane przez FOR. Członkowie Klubów zorganizują zajęcia, podczas których uczniowie będą mogli zapoznać się z komiksami (każdy uczeń otrzyma własną kopię) oraz podyskutować z prowadzącym na temat praw ekonomii w nim opisanych.

Efekt jaki osiągnie projekt

Promocja Komiksów Ekonomicznych wśród młodzieży gimnazjalnej przyczyni się do szerzenia podstawowej wiedzy ekonomicznej. Jest to również okazja do promocji FOR wśród młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą chcieć zaangażować się w działalność Fundacji. Dodatkową korzyścią, będzie dodatkowa promocja projektu Komiksów Ekonomicznych oraz jego dalszy rozwój (zwiększenie zainteresowania autorów komiksów ze względu na większa popularność samych komiksów)

Scenariusz projektu

Członkowie Klubów mogą zaangażować się w projekt na trzy sposoby:
1. Dystrybuując komiksy do szkół oraz bibliotek publicznych (wsparcie już prowadzonych działań fundacji)
2. Przeprowadzić lekcję w gimnazjach w oparciu o komiksy => wspólne przeczytanie komiksu oraz omówienie zasad ekonomii w nim zawartych. Punkt ten wymaga stworzenia bazy danych szkół oraz nauczycieli, którzy zgodziliby się na przeprowadzenie takich lekcji w rejonie działania Klubu.
3. Przeprowadzenie lekcji w oparciu o komiksu na „uniwersytetach dziecięcych” działający przy uczelniach w rejonie działalności Klubu FOR.

Środki potrzebne do realizacji projektu:
• Osobowe (ile osób i co miałyby robić): min. 1 osoba do prowadzenia lekcji w szkole/na uniwersytecie dziecięcym
• Rzeczowe (co trzeba udostępnić): liczbę egzemplarzy Komiksów Ekonomicznych odpowiadającą liczbie uczniów w klasie
• Finansowe (wkład pieniężny): brak