Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opis projektu

Politycy w czasie kampanii wyborczej lub już po wybraniu mogą podpisać zobowiązanie do niegłosowania za podniesieniem podatków w czasie całej swojej kadencji. Podpisanie zobowiązania jest dobrowolne. W przypadku złamania podpisanego zobowiązania, Forum nagłaśnia sprawę, że dany polityk jest niesłowny, łamie dane słowo i przez to jest niegodny zaufania. Projekt możliwy do zaaplikowania na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. Projekt na wzór Taxpayer Protection Pledge przygotowanej przez organizację Americans for Tax Reform. Możliwa współpraca ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców i jego strukturami lokalnymi. Można rozszerzyć zobowiązanie, np. na OFE, płacę minimalną etc.

Efekt jaki osiągnie projekt

Wprowadzenie systemu zobowiązań i nadzoru nad ich przestrzeganie spowoduje, że politycy będą rozliczani ze swoich słów. Polityk chcący zdobyć poparcie przed wyborami wśród lokalnej społeczności będzie skłonny podpisać takie zobowiązanie, natomiast w czasie kadencji będzie musiał się z niego wywiązać. W przeciwny razie wyraźnie straci poparcie, ponieważ złamał zobowiązanie złożone na piśmie.

Scenariusz projektu

Działania dla Klubów w sprawie zobowiązania do niegłosowania za podnoszeniem podatków:
• Promowanie zobowiązania przed wyborami wśród kandydatów na polityków w swoim regionie/okręgu wyborczym, poprzez wizyty w biurach poselskich bądź bezpośrednie wizyty u kandydatów.
• Politycy, którzy podpiszą zobowiązanie zostają przez członków Klubów wprowadzeni do internetowej bazy danych osób
• W czasie kadencji członkowie Klubów nadzorują poczynania polityków z ich okręgów poprzez kontrolowanie głosowań sejmowych/lokalnych (lub też ew. do PE)
• W przypadku złamania zobowiązania, członkowie Klubu nagłaśniają sprawę na stronie internetowej Fundacji (w bazie danych). UWAGA – do ogłoszenia, że ktoś złamał zobowiązanie potrzebne jest dowód, na jego złamanie na piśmie.

Środki potrzebne do realizacji projektu:
• Osobowe (ile osób i co miałyby robić): W zależności od wielkości okręgu/Klubu
• Rzeczowe (co trzeba udostępnić): Potrzebne jest utworzenie internetowej bazy danych osób, które podpisały zobowiązanie
• Finansowe (wkład pieniężny): Koszt utworzenia bazy danych