Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opis projektu

Książka Why Liberty napisana pod redakcją Toma G. Palmera jest dystrybuowana za darmo przez Atlas Network i Students For Liberty. W książce opisana jest historia i idee wolnościowe. Autorami tekstów są zarówno doświadczeni wykładowcy (Tom Palmer), jak i przedstawiciele studentów zrzeszenie w organizacji Students For Liberty.

Efekt jaki osiągnie projekt

Promocja książki Why Liberty pozwoli na zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowanie tematyką wolnościową. Jednocześnie Klub FOR mogą w znaczący sposób zwiększyć swoje szanse na promocję poprzez wykłady organizowane na uczelniach oraz konkursy, w który książka będzie nagrodą.

Scenariusz projektu

Promocja będzie się składać z trzech etapów (kolejność dowolna):
1. Rozsyłanie 3 kopii do ważniejszych bibliotek uniwersyteckich oraz publicznych w kraju, z zamieszczonym w środku „koniem trojańskim”, czyli adresem kontaktowym do koordynatora Klubów
2. Krótkiego wykładu przeprowadzonego na uczelni przez członków Klubów FOR, podczas którego zaprezentują oni podstawowe tezy zawarte w książce oraz zachęcą do jej przeczytania. Po zakończonym wykładzie książki będą rozdawane za darmo dla uczestników. W czasie wykładów członkowie Klubów będą również zbierać adresy e-mail do wpisywania do newslettera FOR oraz ESFL. Chętni na wykład powinni się zarejestrować, żeby wystarczyło wszystkich kopii książki dla każdego uczestnika.
3. Członkowie Klubów w czasie akcji promocyjnych, standów itd. Będą organizować konkursy, w których nagrodą będą egzemplarze książki Why Liberty

Książki nie mogą być rozdawane za darmo wszystkim chętnym! Zawsze osoby zainteresowane będą musiały w jakiś sposób postarać się o otrzymanie swojej kopii (wziąć udział w konkursie, przyjść na wykład).

Środki potrzebne do realizacji projektu:
• Osobowe (ile osób i co miałyby robić): 2-3 osoby; 1 – prowadząca wykład, 1-2 rozdające książki; wysyłanie książek do bibliotek
• Rzeczowe (co trzeba udostępnić): Ilość książek zależna od wielkości wydarzenia
• Finansowe (wkład pieniężny): koszty przesyłki książek z biura w Warszawie do Klubów