Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opis projektu

State Waste to internetowa baza danych utworzona przez słowacki think-tank INESS (http://eng.cenastatu.sk/plytvanie/Eur/). Baza danych zbiera informacje prasowe dotyczące marnotrawienia środków publicznych w kraju. Są to źródła zarówno ogólnokrajowe, jak i lokalne. W bazie danych segreguje się informacje, w zależności od tego w jakim obszarze działalności państwa powstało marnotrawstwo (czyli np. które ministerstwo jest za nie odpowiedzialne), kwotę oraz źródło danych.

Efekt jaki osiągnie projekt

Projekt state waste pozwala na zebranie w jednym miejscu informacji o marnotrawstwie publicznych pieniędzy i przygotowanie podsumowania rocznego. Dzięki temu, FOR mógłby corocznie, obok rachunku od państwa, przedstawia roczny raport marnotrawstwa publicznych środków. Dzięki Klubom, można też sprawować kontrolę nad samorządami (możliwe byłoby połączenie tego z portalem samorządowym).
Końcowy produkt: Raport marnotrawstwa za dany rok

Scenariusz projektu

Klub otrzymuje codziennie przegląd prasy z danego regionu. Jeden z członków przegląda tę prasę oraz źródła internetowe. Jeżeli znajdzie się w nich jakiś przypadek marnotrawstwa publicznych pieniędzy, wprowadza on wszystkie potrzebne informacje do bazy danych oraz skanuje artykuł z prasy (ewentualnie wkleja kopie ze źródła internetowego).

Po dokładną metodologię należy zgłosić się do think-tanku INESS.

Środki potrzebne do realizacji projektu:
• Osobowe (ile osób i co miałyby robić): 
Jedna osoba na jeden Klub (lub więcej, jeżeli przegląd prasy ma być codzienny)
• Rzeczowe (co trzeba udostępnić): Przegląd prasy lokalnej dla Klubu, Internetowa baza danych (można spróbować wziąć ją od INESS)
• Finansowe (wkład pieniężny): Koszt prasy lokalnej dla Klubu + Koszt bazy danych