Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opis projektu

PROJEKT SKIEROWANY DO DOKTORANTÓW, WYKŁADOWCÓW ORAZ STUDENTÓW
4liberty.eu to portal przeznaczony dla ekspertów z dziedziny ekonomii, prawa oraz myśli politycznej. Eksperci (studenci, doktoranci, wykładowcy) związani z działalnością Klubów FOR mogą za pośrednictwem tego portalu wymieniać się opiniami dotyczącymi bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce i Europie oraz prezentować swoje idee i pomysły na szerzenie idei wolności. Wprowadzenie projektu wiąże się ze zintensyfikowaną promocją portalu w środowiskach studenckich i akademickich.


Efekt jaki osiągnie projekt

Projekt pozwoli na rozwój publicystyki akademickiej związanej z tematyką wolnościową. Eksperci współpracujący z Klubami FOR będą mogli wykorzystać tę platformę do dyskusji z innymi ekspertami. Studenci, inni wykładowcy akademiccy mogą za pośrednictwem 4liberty.eu pogłębić swoją wiedzę na tematy ekonomiczne oraz rozwijać swój tok myślenia w kierunku wolnościowym. Zwiększenie częstotliwości publikacji na portalu ze strony ekspertów FOR spowoduje zarówno zwiększenie znaczenia FOR wśród think-tanków, które go tworzą, jak i może korzystnie wpłynąć na popularność portalu.


Scenariusz projektu

Studenci, doktoranci lub wykładowcy zainteresowani opublikowaniem tekstu na stronie 4liberty.eu proszone są o przesłanie gotowego tekstu w języku angielskim na adres: [email protected]


Środki potrzebne do realizacji projektu:
• Osobowe (ile osób i co miałyby robić): indywidualnie
• Rzeczowe (co trzeba udostępnić): brak
• Finansowe (wkład pieniężny): brak