Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opis projektu

Projekt ulepszprawo.pl powstał by umożliwić przedsiębiorcom zgłaszanie biurokratycznych przepisów oraz działań urzędników. Rozbudowany formularz umożliwia dokładny opis problemu ze strony przedsiębiorcy. Wysyłane zgłoszenia są następnie analizowane przez zespół ulepszprawo.pl. Od czasu do czasu wydawane są publikacje zawierające propozycje zmian w polskim prawodawstwie wynikające z analiz przeprowadzonych przez zespół.

Efekt jaki osiągnie działanie

Projekt umożliwi zmianę polskiego prawa w kierunku większej wolności gospodarczej. Umożliwi to przedsiębiorcom zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz ułatwi tworzenie nowych firm. Zmniejszenie biurokratycznych przepisów pozwoli również na ograniczenie wydatków na administrację publiczną, co pozwoli na lepszą dyscyplinę finansów publicznych w kraju.

Scenariusz działania

Kluby mogą zaangażować się w tej projekt na dwa sposoby:
• Promocja dotychczasowych działań zespołu – dystrybucja publikacji, ulotek, propagowanie idei portalu podczas wydarzeń Klubów lub na imprezach zewnętrznych (np. w czasie targów)
• Bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i zbieranie od nich informacji o biurokratycznych przepisach – poprzez kontakt mailowy/telefoniczny lub bezpośrednie wizyty i „wywiad” u pracodawcy (uwaga – listę potencjalnych przedsiębiorstw należy najpierw uzgodnić z koordynatorem Klubów)
W sprawie zaangażowania w projekt należy się kontaktować z jego koordynatorem, Bartoszem Czupajło: [email protected]

Środki potrzebne do realizacji zadania:
• Osobowe (ile osób i co miałyby robić): 
Indywidualnie lub w grupach
• Rzeczowe (co trzeba udostępnić): Brak
• Finansowe (wkład pieniężny): Brak