Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opis projektu

Fundacja FOR realizuje wiele projektów, których kluczowym elementem jest skuteczna promocja. Wśród takich projektów można wymienić m.in.:
• Wiosenną/Jesienną Szkołę Leszka Balcerowicza
• Wykłady prof. Leszka Balcerowicza
• Free Market Road Show

Efekt jaki osiągnie działanie

Skuteczne promocja wydarzeń organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju pozwoli na rozwój projektów przez nie organizowanych. Nadrzędnym celem jest promowanie idei wolności, społeczeństwa obywatelskiego oraz zdrowego rozsądku w debacie publicznej.

Scenariusz działania

W przypadku tych (i innych) projektów FOR, Kluby mają szansę wykazać się poprzez promocję wydarzeń:
• Na portalach społecznościowych (w szczególności Facebook, Twitter)
• W środowisku lokalnym (wśród studentów i wykładowców uczelni) uczelni, za pomocą ulotek, plakatów oraz marketingu bezpośredniego
• Wśród swoich znajomych, rodziny etc.
Każda akcja promocyjna poszczególnych wydarzeń jest staranie zaplanowana przez Forum, dlatego też w przypadku poszczególnych działań koordynator Klubów będzie udzielał szczegółowych informacji na forum.

Środki potrzebne do realizacji zadania:
• Osobowe (ile osób i co miałyby robić):
 Wszyscy członkowie Klubów
• Rzeczowe (co trzeba udostępnić): Materiały promocyjne, ulotki, plakaty
• Finansowe (wkład pieniężny): Ok. 50-100 zł (druk ulotek i materiałów, wysyłka); może się różnić w zależności od projektu