Forum Obywatelskiego Rozwoju

W 2009 roku rząd wprowadził dodatkowy wymóg  dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego. Od tego czasu musieli oni ukończyć nie tylko studia prawnicze, ale także aplikację ogólną. Niestety to rozwiązanie nie przyniosło zakładanych korzyści merytorycznych. Co gorsza, doprowadziło do spadku chętnych do zajęcia stanowiska asystenta. W wielu sądach pozostają wakaty lub kilku sędziów korzysta z pracy jednego asystenta. To jedna z przyczyn powolnego działania sądów.

W październiku 2012 Forum Obywatelskiego Rozwoju pokazało, że  dopuszczenie do zawodu asystenta sędziego osób od razu po skończonych studiach prawniczych zwiększy zainteresowanie tą pożyteczną posadą i usprawni pracę sędziów.

Po publikacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy, która znosi wymóg ukończenia aplikacji ogólnej przez asystentów sędziego. 8 lipca 2013 ustawa weszła w życie. Dzięki temu na nowo pojawią się młodzi absolwenci prawa chętni do wspomagania sędziów. A to powinno przełożyć się na przyspieszenie pracy sądów.

Zobacz więcej:

Analiza 24/2012: Wymóg ukończenia aplikacji ogólnej dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego jest niepotrzebny