Forum Obywatelskiego Rozwoju

Warszawa, 29 czerwca 2013 r.


Oświadczenie Forum Obywatelskiego Rozwoju

Opublikowane w dniu 28 czerwca br. na stronie internetowej Forum Obywatelskiego Rozwoju zestawienie, zawierające wypowiedzi pana Adama Maciejewskiego, Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, opierało się na źródłach prasowych (artykuł Anny Popiołek z dnia 18 czerwca 2013 r. w Gazecie Wyborczej: „Rząd: Co złego, to OFE”).

Przykro nam, że opublikowana w Gazecie Wyborczej i wykorzystana w zestawieniu FOR wypowiedź jest niezgodna z tym, co naprawdę powiedział pan Adam Maciejewski. W związku z tym publikujemy przesłane przez pana Adama Maciejewskiego oświadczenie. Ubolewamy, że doszło do takiej sytuacji.

Oświadczenie Prezesa Zarządu GPW, Pana Adama Maciejewskiego

„Wiadomości dotyczące wypowiedzi Prezesa Zarządu GPW zawarte w artykule „Rząd: Co złego, to OFE” opublikowanym na łamach „Gazety Wyborczej” są nieścisłe, wypaczają ich sens, nie były autoryzowane przez Prezesa i dotyczą tylko fragmentu znacznie szerszej wypowiedzi. Stanowisko zaprezentowane przez Prezesa można scharakteryzować w następujący sposób: „Działania OFE odegrały i nadal odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Niemniej jednak, skala aktywów zarządzanych przez OFE jest na tyle duża, że dalsze utrzymywanie restrykcyjnej polityki inwestycyjnej obowiązującej OFE może wywoływać negatywne skutki nie tylko dla uczestników funduszy, ale także dla rynku kapitałowego. Dlatego postulowałem i postuluję zmianę regulacji w zakresie obowiązującej ich polityki inwestycyjnej. Dodatkowo, zwracam uwagę, że najważniejsze z punktu widzenia rynku kapitałowego jest, by pieniądze przekazywane teraz do OFE trafiały na ten rynek wieloma kanałami, tak by utrzymać ich wzajemną konkurencyjność. System, w którym oferujący negocjuje cenę z ograniczoną liczbą nabywców, a nie z szerokim rynkiem, stwarza warunki do nieefektywnego kształtowania się cen i stąd w ofertach publicznych mogło dochodzić do systemowego zjawiska zawyżania cen, co w mojej opinii negatywnie oddziaływało na zainteresowanie inwestorów indywidualnych ofertami pierwotnymi oraz rynkiem wtórnym, przez co idea akcjonariatu obywatelskiego nie była realizowana optymalnie.”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Adam Maciejewski – Prezes Zarządu GPW