Forum Obywatelskiego Rozwoju

Serdecznie zapraszamy na organizowaną na UMCS w dniach od 18 do 20 kwietnia konferencję naukową „Wolny rynek – gospodarka, prawo, społeczeństwo”. Forum Obywatelskiego Rozwoju jest patronem honorowym wydarzenia.

Jej ideą jest pogłębienie wiedzy na temat procesów ekonomicznych oraz podstawowych instytucji gospodarki wolnorynkowej, zasad głoszonych przez Austriacką Szkołę Ekonomii, a także dyskusja nad prawnym i społecznym spojrzeniem na wolny rynek.

W Konferencji udział wezmą wybitni polscy ekonomiści, a także przedstawiciele świata nauki zainteresowani tematyką wolnorynkową. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Paweł Dobrowolski – Prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju i Mikołaj Barczentewicz – ekspert FOR.

Wszystkie wykłady mają charakter otwarty.

Współorganizatorami wydarzenia są:
– Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Lublinie
– Studenckie Koło Naukowe Finansistów
– Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS
– Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS
– Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS
– Stowarzyszenie KoLiber
– Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

Zobacz więcej na:

Mises.pl

Facebook.com

Dołącz do wydarzenia na facebooku