Forum Obywatelskiego Rozwoju

Oświadczenie

Pan Wojciech Kowalczyk, Wiceminister Finansów, w wywiadzie z dnia 17 grudnia br. formułuje całkowicie bezzasadne zarzuty odnośnie publikacji Forum Obywatelskiego Rozwoju nt. długu publicznego oraz kosztów jego zaciągania w Polsce. Główny wniosek z analiz FOR brzmi: zmiany rentowności polskich obligacji skarbowych należy rozpatrywać na tle innych krajów, a nie w izolacji, jak  to często    czynią przedstawiciele polskiego Ministerstwa Finansów. W porównaniu z większością państw Unii Europejskiej, spadki rentowności polskich papierów nie są wyjątkowo duże.


Więcej informacji w tekście FOR ostrzega nr (31).

Forum Obywatelskiego Rozwoju