Forum Obywatelskiego Rozwoju

Temat: Uwolnienie zawodów regulowanych – szansa czy zagrożenie?