Forum Obywatelskiego Rozwoju

2012-08-30

Temat: Uwolnienie zawodów regulowanych – szansa czy zagrożenie?