Forum Obywatelskiego Rozwoju


Doktor nauk ekonomicznych; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH; stażysta naukowy w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym; w latach 2004-2007 doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego; wcześniej kierował Wydziałem Międzynarodowych Studiów Porównawczych w tej instytucji; w 2006 roku laureat nagrody Banku Handlowego przyznawanej przez Fundację im. Leopolda Kronenberga, najbardziej prestiżowego polskiego wyróżnienia dla ekonomisty; autor licznych publikacji z zakresu ekonomii, od stycznia 2010 roku członek Rady Polityki Pieniężnej.

Publikacje Forum Obywatelskiego Rozwoju autorstwa Andrzeja Rzońcy:

A. Rzońca, W. Jarzyński, P. Stolarczyk, W. Wojciechowski: Analiza 2/2011: Płaca minimalna zabija miejsca pracy