Forum Obywatelskiego Rozwoju

2012-05-06

Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprasza na wystawę obrazów pt. „Wolność!”, którą będzie można oglądać na III piętrze Budynku Głównego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniach 7-18 maja 2012 r. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace studentów Pracowni Rysunku prof. Mariana Nowińskiego i Pracowni Kompozycji Projektowej dr Artura Krajewskiego z ASP inspirowane wykładem prof. Leszka Balcerowicza.

Oprócz wystawy polecamy także wydarzenia towarzyszące. Wykłady otwarte zostały zorganizowane we współpracy z Kołem Naukowym Law & Art.

  • Poniedziałek, 7 maja 2012, godz. 17:00, III piętro Budynku Głównego SGH, Uroczyste otwarcie wystawy „Wolność!”

Otwarcie wystawy z udziałem prof. dr hab. Adama Budnikowskiego, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Kasawerego Piwockiego, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz prof. Leszka Balcerowicza, Przewodniczącego Rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

  • Środa, 9 maja 2012, godz. 19:00, Aula VII SGH, dr Mikołaj Iwański: Symbioza, obojętność, manipulacja – sztuka wobec i wewnątrz zjawisk rynkowych.

Pytanie o użyteczność rynku w kontekście sztuki jest pytaniem o szerokie spektrum postaw artystycznych, w którym znajdziemy obok akceptacji i odrzucenia również udane próby instrumentalnego wykorzystania zjawisk rynkowych jako tworzywa. Rynek sztuki nie jest zwyczajową przestrzenią wymiany lecz mechanizmem dokonującym konwersji gromadzonej przez nich wartości symbolicznej. Nie jest to proces przewidywalny ani stabilny, gdyż sztuka jako heglowska domena „osłabiania i rozluźniania ducha tylko w części może podlegać recepcji rynkowej. Równie chętnie artyści dokonują też krytycznego wglądu w fantazmaty tej rzeczywistości oraz redefinicji swojej roli. Ostatnie trzy dekady to okres tworzenia się globalnego rynku sztuki, czas wzmożonego zainteresowania inwestycyjnego, którego obecność dokonuje w strukturze światowego art world serii istotnych zmian. Wykład będzie próbą wskazania na problemy generowane przez ten stan rzeczy, oraz próbą odpowiedzi na pytanie o granice utowarowienia sztuki.

  • Środa, 16 maja 2012, godz. 19:00, Aula VII SGH, Krzysztof Musiał: Kolekcjoner w biznesmenie. Biznesmen w kolekcjonerze.

Wyjątkowa szansa na spotkanie ze znawcą i jednym z największych kolekcjonerów polskiej sztuki współczesnej. Krzysztof Musiał, kielczanin, absolwent Politechniki Warszawskiej. Pracował w międzynarodowych koncernach m. in. w Wielkiej Brytanii, USA i Niemczech. Włada siedmioma językami. Notowany na liście 100 najbogatszych Polaków.

Organizatorzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Law & Art, Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zobacz fotogalerię